Beszámoló 2009

B E S Z Á M O L Ó  

                       A  „SZIMBAFogyatékkal élő Gyermekekért Alapítvány 

                                             2009.évi közhasznú tevékenységéről 

 

Működés: 

 

Az alapítvány hivatalos bejegyzése a Pest Megyei Bíróság által kiadott 1.Pk.60474/2001/2.

  1. végzéssel 2002. február 1-én történt meg.

Az alapítvány vagyonának felhasználásáról 2009. évben is 5 fős kuratórium döntött.

A kuratóriumi összetétele:

A kuratórium elnöke:  Farkasné Varga Krisztina              Tagok: Bende Tibor

Titkára: Dr. Horváth Tiborné                                   Szalisznyó Ferenc

Három József

 

Tevékenységek:

 

Az Alapítvány fő célja 2010-ben, hogy támogatást nyújtott a halmozottan sérült, súlyosan fogyatékos gyermekek speciális iskolai csoportban történő képzését biztosító intézmény számára. Ezt a költséges, ám központi forrásból kevéssé támogatott feladatot a ceglédi Losontzi István Speciális Iskola vállalta fel a 2010-2011-es tanévtől kezdődően, napi rendszerességgel.
2010-ben – tanítási évhez kapcsolódóan – a délelőtti csoportfoglalkozásokhoz 1 fő személyi segítő biztosításával és fejlesztő eszközök vásárlásával, valamint a délutáni fejlesztések bérköltségének teljes finanszírozásával segítettük e csoport munkáját.
Támogattuk a gyermekek által használt fürdőhelyiség átalakítását és felújítását.
Iskolai foglalkoztatással kapcsolatos költségek összesen: 777.051,- Ft.
2010 nyarán 3 héten át működött a Szimba Játszóház. 5 fő halmozottan sérült kisgyermek vett részt a foglalkozásokon. Nagy örömünkre, az előző évhez hasonlóan, két héten át a ceglédi termálfürdő közelében rendezhettük meg ezt a programot, így a fejlesztési lehetőségek a mindennapos hidroterápiás gyógytornával is kibővültek.
Játszóház költsége összesen: 405.115,- Ft.
A Szimba Alapítvány, szervezeti formájának lehetőségeit kihasználva ez évben továbbra is segített egy halmozottan sérült kisgyermek gyógykezelését finanszírozó gyűjtés lebonyolításában. A bankszámlánkra beérkező és továbbutalásra kerülő adományok összértéke: 105.000,- Ft.

2010-ben alapítványunk Cegléd Város Önkormányzatától, pályázat keretében a játszóházi programokhoz 120.000,- Ft,
az iskolai csoport számára megpályázott, kommunikációs eszközök vásárlására pedig 110.000,-Ft támogatást kapott.
Az SZJA 1 % visszautalásából 1.297.143,- Ft bevételünk keletkezett.
Magánszemélytől beérkezett adomány: 20.000,- Ft.

Nagyon köszönjük minden támogatónak a segítséget, és szeretnénk kérni, hogy ha módjukban áll, a jövő évben is támogassák munkánkat.

 

Farkasné Varga Krisztina
elnök

Készült:  Cegléd, 2011. március 18.                                                         Eredmény levezetés

08KOZ Nyomtatvány

09KOZ Nyomtatvány

10KOZ Nyomtatvány